Akut projekter

Solitærtilbud inden for et døgn - til børn, unge og voksne i en akut kritisk situation med brug for professionel hjælp

Støtte i eget hjem

Pareta tilbyder samarbejde med kommunen omkring levering af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens §85

Pareta Social Roskilde

Socialpædagogisk botilbud - ud fra et anerkendende og inkluderende menneskesyn.
Et botilbud med fokus på at hjælpe unge og voksne med væsentlige funktions-nedsættelser, eksempelvis Autismespektrum forstyrrelser, ADHD, OCD eller Tourettes syndrom.

Om Pareta

Hos Pareta arbejder vi tværfagligt og ud fra et helhedsorienteret, anerkendende og inkluderende livssyn.

Faglighed og metode

Paretas indsats tager afsæt i valide og gennemprøvede metoder som TEACCH, KAT og kognitiv adfærdsterapi

Dokumentation

Pareta har en omfattende og gennemsigtig dokumentation, som giver fuldstændig tryghed og indsigt for alle parter.

Kundereferencer

Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner på det socialpædagogiske område